Lai pievienotu komentāru, nepieciešams reģistrēties par lietotāju. Anonīmiem lietotājiem MansMedijs nav iespējams pievienot komentārus.

 

MansMedijs neatbild par pievienoto komentāru saturu, tie netiek literāri laboti.

 

MansMedijs patur tiesības izdzēst komentārus, kas:

-) pārkāpj LR likumdošanu, ētikas un pieklājības normas;

-) aizskar citu cilvēku godu un cieņu;

-) veicina rasu un nāciju naidu;

-) parakstīti ar cita cilvēka vārdu;

-) neatbilst konkrētās diskusijas vai raksta tēmai.

 

MansMedijs ir tiesības minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumā uz laiku vai pavisam bloķēt lietotāja profilu un piekļuvi vietnei. MansMedijs ir tiesīgs izlemt jautājumus par lietotāja profila likvidēšanu vai piekļuves ierobežošanu.